Nyheter

Omvända auktioner för infångad CO2 närmare målet

Den 9 april skickade Regeringskansliet in en formell anmälan om statsstödsprövning av det nya stödet för bio-CCS genom omvänd auktion till EU-kommissionen. Den första auktionen ska kunna hållas under 2024, enligt Energimyndigheten.

Nu har kommissionen maximalt två månader på sig att fatta ett beslut, om inte ytterligare kompletteringar tillkommer. Regeringen behöver därefter besluta om förordningen och i nästa steg kommer Energimyndigheten ta beslut om kompletterande föreskrifter. Regeringen behöver därefter besluta om förordningen och i nästa steg kommer Energimyndigheten ta beslut om kompletterande föreskrifter.

Frågan om statsstöd till bio-CCS (infångning, transport och lagring av CO2 från förbränning av fossilfria material, som skapar negativa CO2-utsläpp) har länge diskuterats och i höstbudgeten föreslås en ordentlig satsning på 1,7 miljarder kronor per år från 2026. Riksdagen har gett regeringen tillstånd att under 2023 spendera upp till 36 miljarder kronor på CO2-infångning under perioden 2026–2046.

Energimyndigheten har under våren bistått Regeringskansliet med att ta fram de slutliga underlagen som beskriver hur stödsystemet kommer att fungera och den kontext som stödsystemet är tänkt att verka inom. Några av de synpunkter som kom fram i remissen om förordning och föreskrifter är omhändertagna, vilket har resulterat i ett mer flexibelt stöd, skriver Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

Förändringar efter synpunkter

En av de förändringar som gjorts är att aktörer som har säkerställt annan finansiering, offentligt stöd eller intäkter får en fördel vid rangordning av bud i de omvända auktionerna. För att minimera risker för överkompensation införs ett system för uppföljning av finansiella uppgifter.

Det blir större flexibilitet i stödsystemet. Enligt det nya förslaget får aktörerna möjlighet att ansöka om förlängd tidpunkt för första lagring, samt får möjlighet att föra över ett överskott av lagrad koldioxid till ett kommande år. Kommissionens prövning kan tvinga fram ytterligare förändringar i de nu föreslagna förordningarna/föreskrifterna.

Tidplan

När regelverket är på plats kommer en första utlysning att ske. Målet är att en utlysning om den första omvända auktionen ska kunna öppnas och stängas under 2024. Men Energimyndigheten reserverar sig med men att den slutgiltiga tidplanen kommer att tydliggöras efter att den formella statsstödsanmälan är godkänd.

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.