Nyheter

Sollentuna tar krafttag mot avfallsbrotten

Initiativ från Naturvårdsverket

Eftersom sopbrottslingar ofta är en del av en organiserad kriminalitet är det svårt att komma åt dem. Därför har Naturvårdsverket sedan i höstas tagit ett initiativ för att hjälpa Sveriges kommuner att göra tillsyn på avfallsbrottslighet. En ny vägledning ska hjälpa till i kommunernas tillsynsarbete samtidigt som det pågår samverkan mellan kommunerna, polisen och länsstyrelsen.

 

Vässad tillsyn

I Sollentuna har ett stärkt arbete nu kommit igång för att få koll på läget och att beivra avfallsbrott på ett effektivare sätt, skriver Sollentuna kommun i ett pressmeddelande.

– Både fokus och personalresurser har i år stärkts för att på allvar ta tag i olaglig avfallshantering. Vi skapar oss nu en ännu bättre bild av hur avfallshanteringen går till i Sollentuna kommun för att kunna agera kraftfullt när avfallsbrott upptäcks. Vi bidrar också genom samverkan till att andra kommuner i länet och landet kan uppnå samma effekter. Det är ett viktigt arbete för ett gott miljöskydd, men även ett verktyg för att bekämpa den organiserade brottsligheten, säger Jonas Riedel (C), kommunalråd och ordförande i Sollentunas miljö- och klimatnämnd.

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd inom Sollentuna kommun är kommunens tillsynsmyndighet. Det är också här ansvaret ligger för att bedriva tillsyn kring avfallshantering.

– Genom eget arbete, stöd från Naturvårdsverket, samverkan med Länsstyrelsen och andra kommuner gör vi nu flera konkreta saker. Bland annat har vi skärpt vår kontroll av avfallstransportörer. Oanmälda är vi ute på plats tillsammans med polis i samband med avfallstransporter och gör kontroller av vad som transporteras, att tillstånd följs och vart avfallet ska skickas. Helt enkelt att allt är i sin ordning, berättar Erik Moelv, enhetschef för miljöskyddsenheten i Sollentuna.

I Naturvårdsverkets nya riktlinjer ingår även att bedriva uppsökande tillsyn och vara lyhörd. Till exempel att kommunens anställda håller ögonen öppna när de åker ut till vissa verksamheter eller olika fastigheter. I riktlinjerna ingår även att bedriva tillsynskampanjer i industriområden, lyssna på klagomål samt att uppmana både invånare och företag att höra av sig om de har information om olaglig avfallshantering.

Positivt bemötande

– En annan åtgärd som vi kommit igång med är en bättre kartläggning och granskning av de företag i kommunen som hanterar avfall. På så vis ska det i framtiden bli enklare att bedriva en effektiv tillsyn. Hittills har bemötandet varit mycket positivt. Seriösa aktörer, både bland de som vill göra sig av med det avfallet och de som säljer tjänsten att ta hand om det, välkomnar en bättre kontroll, säger Erik Moelv.

På kommunens ”att-göra-lista” framåt ligger att få en bättre bild av massahanteringen i kommunen. I samband med byggen grävs massor upp som kan innehålla miljögifter. I dessa fall är det viktigt att massorna tas om hand på rätt sätt och inte, som ibland sker, säljs eller dumpas på en annan plats. Detsamma gäller rivningsmaterial som enligt lag ska sorteras ut korrekt samt transporteras till en godkänd avfallsanläggning.

Framåt kommer även oanmält uppsökande tillsyn ske på fler platser och hos fler verksamheter från och med i år och med särskilt fokus på avfallshanteringen. Även inkommande klagomål och tips tas emot och hanteras. Och utökad tillsyn i fastighetsägares soprum ska också ske.

– Den som vet något om illegal avfallshantering i Sollentuna kommun är alltid välkommen att kontakta oss så får vi titta närmare på de uppgifter det gäller, uppmanar Erik Moelv.

Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.