Nyheter

Konkurrensverket vill se reglerade fjärrvärmepriser

Regeringen bör utreda behovet av reglering på fjärrvärmemarknaden för att skydda kunderna från höga fjärrvärmepriser. Det säger Konkurrensverket i en skrivelse till regeringen.

Konkurrensverket har sedan 2022 tagit emot flera klagomål från fjärrvärmekunder. Klagomålen  har handlat om leverantörernas prisökningar på fjärrvärme.

Konkurrensverket nu utrett E.Ons  prissättning i Malmö och Burlövs kommuner och Solör Bioenergis prissättning i Mönsterås kommun. Fokus för utredningen har varit om företagens prissättning utgör ett missbruk av dominerande ställning genom överprissättning.

Utredningen visar att vare sig Solörs eller Eons priser och vinstmarginaler är ”väsentligt högre” än jämförbara fjärrvärmenät. Därför har Konkurrensverket beslutat att inte fortsätta utreda om Solör respektive Eon har agerat i strid med förbudet mot missbruk av dominerande ställning i konkurrenslagen. Konkurrensverket avslutar därför utredningarna, men menar samtidigt att det behövs generella åtgärder för att skydda kunderna.

”Glädjande besked”

Malmö kommuns allmännyttiga bostadsföretag MKB var en av de kunder som anmälde E.On till Konkurrensverket. Trot att verket lägger ner utredningen mot E-On tycker MKB att beslutet är positivt.

– Vår anmälan av E.ON till Konkurrensverket fick en omedelbar effekt genom att deras höjning minskade från 20 procent till strax över 15 procent för 2023. Det är glädjande att Konkurrensverket nu fastslår att det är motiverat att stärka kundernas position på fjärrvärmemarknaden. Vi ser nu fram emot konkreta förslag från Energimarknadsinspektionen om hur kundernas ska skyddas på fjärrvärmemarknaden, säger Marie Thelander Dellhag, vd på  MKB.

Oskäliga priser

”Konkurrensverket har i sin tillsyn observerat att fjärrvärmeföretagen möter svag konkurrens vilket riskerar att leda till höga priser. Det går därför inte att utesluta att fjärrmarknaden i stort kan kännetecknas av oskäliga priser”, skriver Konkurrensverket.

– För att skydda kunderna från höga fjärrvärmepriser rekommenderar Konkurrensverket att regeringen utreder behovet av reglering på fjärrvärmemarknaden, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverkets rekommendation till regeringen bygger på att det oftast inte går att åstadkomma en fungerande konkurrens genom att enbart förlita sig på en konkurrensrättslig förbudsreglering på en marknad som kännetecknas av ett naturligt monopol. ”När det gäller fjärrvärmemarknaderna finns det dessutom ett stort antal olika marknader i olika delar av landet där det kan finnas likartade konkurrensproblem”, skriver Konkurrensverket.

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.