Nyheter
Vesar planerar en pyrolysanläggning för produktion av biokol i Rygg Miljöpark

Vesar ska bygga anläggning för pyrolyskol i Norge

En del av företagets engagemang för cirkulär ekonomi.

Vesar skriver i sin ansökan till norska miljöverket att pyrolysanläggningen är en klimateffektiv behandling av lokalt avfall från Vesars ägarkommuner och andra lokala aktörer.

Företaget ansöker om mottagande av upp till 135 000 ton avfall årligen. Av detta kommer cirka 35 000 ton att gå genom pyrolysanläggningen. Efter mottagandet mals och torkas avfallet medan slamavfall avvattnas.

”Resultatet är en fraktionering av biomassa till biokol, pyrolysgas och möjligen pyrolysolja. Pyrolysprocessen ger en värdefull kolvskiljning genom att kol binds i biokolet istället för att släppas ut i atmosfären som CO2. Pyrolys av avfall ger därför minskade utsläpp av växthusgaser jämfört med vanlig avfallsförbränning”, skriver Vesar i ansökan.

Motor för grönt värdeskapande

Anläggningen söks etablerad vid Taranrød, där en deponi har bedrivits sedan 70-talet och i dag inrymmer Rygg Miljøpark och biogasanläggningen Den magiske fabrikken. Nye Rygg Miljøpark har etablerats för att vara en anläggning som tillvaratar resurserna i avfallet genom materialåtervinning, minskade utsläpp av växthusgaser och en cirkulär ekonomi.

”Dessutom kommer Rygg Miljøpark att vara en motor för grönt värdeskapande då angriparna samarbetar i viktiga FoU-projekt och kommersialisering av ny teknik för sortering, återvinning och bearbetning av avfallsresurser till nya råvaror och produkter”, skriver Vesar.

Genom pyrolysprocessen skapas biokol som kan användas bland annat för jordförbättring eller blandas i biogödsel. Vesar skriver att biokol har förmågan att utvinna lustgas ur marken, vilket minskar utsläppen.

Hälften av trädgårdsavfallet

”Avfallet kommer bland annat från återvinningsstationer och hushållsavfall från insamlingssystemet i Vestfold och eventuellt från andra kommuner/län, Den Magiske Fabrikken på Rygg (biogasanläggning) och kommunala reningsverk. Trädgårds- och parkavfall kommer från Vesars återvinningsstationer och hämtningsarrangemang samt parkavfall från Vesars ägarkommuner (Horten, Holmestrand, Larvik, Færder, Sandefjord och
Tønsberg) och andra partners. För trädgårdsavfallet är det ungefär 50 % som efter förbehandling (slipning och garvning) blir råvara för pyrolys (kvistar och grenar)”, skriver Vesar.

Ansökan har lagts ut på remiss med remisstid den 12 juni.

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.