Nyheter
Diagram: Avfall Sverige
Diagram: Avfall Sverige

Avfallstrenden 2022: Avfallsmängderna minskar

Den behandlade mängden hushållsavfall från hushåll och verksamheter minskade med 5 procent 2022 jämfört med året innan och uppgick till drygt 4,7 miljoner ton (5 miljoner ton under 2021) eller 449 (475) kilo per person.

Tony Clark. Foto: Andreas Offesson
Tony Clark. Foto: Andreas Offesson

– Det är ett mycket välkommet trendbrott efter att mängderna ökat i princip varje år hittills, med något undantag. Minskningen är så pass signifikant att vi kan hoppas på att det är en bestående förändring, säger Tony Clark, VD i Avfall Sverige i ett pressmeddelande.

I absoluta tal minskade mängderna till alla behandlingsmetoder. Mängden hushållsavfall till energiåtervinning och materialåtervinning minskade med vardera 5 procent. Mängden till biologisk återvinning minskade med 3 procent. Deponering har minskat 6 procent, vilket placerar Sverige i världstoppen när det gäller hur lite som går till deponi.

Avfall Sverige och kommunerna har satt som mål att minska mat- och restavfallet med 25 procent till år 2025 jämfört med 2015.

– Sedan 2015 har mängden minskat med 14 procent – motsvarande 32 kg per person – så vi har en bit kvar, men utvecklingen går snabbt. I dagsläget erbjuder 92 procent av kommunerna hushållen utsortering av matavfall, men från och med årsskiftet 2024 blir det obligatoriskt för alla, säger Jenny Westin, statistikansvarig på Avfall Sverige.

– Då får kommunerna också ansvar för insamling av förpackningsavfall, som successivt ska byggas ut till att samlas in fastighetsnära. Det blir lättare att göra rätt och då kommer sannolikt förpackningarna sorteras ut i ännu högre grad från restavfallet, säger Jenny Westin.

Den insamlade mängden grovavfall minskade med 8 procent, till 163 kg per person 2022 jämfört med föregående år. Procentuellt sett minskade grovplast (dvs plast utöver förpackningar) och metallskrot som samlas in för återvinning mest, medan textilavfall ökat mest.

För både returpapper och förpackningar har insamlingen minskat, med 14 respektive 5 procent.

Om statistiken

Statistiken över hushållsavfall är hämtad från Avfall Web, Kommuner och behandlingsanläggningar rapporterar in uppgifter om avfallshantering och vilka mängder som samlas in och behandlas. Det är dessa uppgifter som sedan bildar underlag för den nationella avfallsstatistiken för hushållsavfall. Den fullständiga statistiken över insamling och behandling av hushållsavfall i Sverige 2022 presenteras i årsskriften Svensk Avfallshantering efter midsommar.

 

Relaterade artiklar
Kommentarer

En tanke på "Avfallstrenden 2022: Avfallsmängderna minskar"

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.