Nyheter
Ragn-Sells Ash2Salt-anläggning invigdes i april i år. Foto: John Göransson.

Ragnsells: ”Slopa avfallshierarkin”

I en debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet argumenterar företrädare för Ragn-Sells för att slopa avfallshierarkin. Den bör ersättas av ”en grundläggande strategi för hållbar råvaruförsörjning, där utvinning av råvaror ur avfall ges samma förutsättningar som annan produktion”.

Artikeln är signerad av Susanna Lind, chef för samhällskontakter, Mikael Hedström VD, Ragn-Sells Treatment & Detox och Magnus Uvhagen vd, Ragn-Sells Recycling.

De menar att avfallshierarkin, som har styrt de svenska regelverken sedan 70-talet, har förlorat sin betydelse och att det är en felaktig utgångspunkt att minskad avfallsmängd leder till ökad cirkuläritet. ”I en allt mer cirkulär ekonomi hämtas råvaror i allt högre grad från sådant som i dag kallas avfall. Att minska mängden avfall är därför inte ett självändamål. Faktum är att på lång sikt kommer avfall att vara vår så gott som enda råvarukälla”, skriver de.

”Undermåliga återvinningslösningar”

Ragn-Sells saltåtervinningsanläggning invigd

De menar att skatten leder till att avfallet hamnar i "undermåliga återvinningslösningar", som fyllnadsmassa i byggprojekt, i stället för att värdefulla råvaror kan tas om hand ur avfallet. Som exempel tar de askan från avfallseldade kraftvärmeverk. "Ur askan utvinner vi en del metaller. Efter den behandlingen innehåller askresten högre halter av koppar än kopparmalmen i svenska gruvor.  Tekniken för att utvinna mer metall finns, men eftersom askresten då blir oanvändbar och beläggs med avfallsskatt när den tas till en avfallsanläggning är det inte lönsamt. I stället används askresten i konstruktioner av olika slag för att undvika skatt. Skatten motverkar alltså effektivt att värdefulla råvaror tas tillvara och används på nytt."

"Driv på i EU"

Debattörerna konstaterar att avfallshierarkin utgör grunden för lagstiftningen i EU och att det kommer att ta lång tid att reformera den. Därför uppmanar de regeringen att driva på en förändring.  "Det kommer att löna sig i form av en internationell ledarroll, en ny svensk cirkulär industri och framtidssäkrade jobb", skriver de.

Förändrad avfallsskatt

Debattörerna menar att Sverige bör införa undantag från avfallsskatt för allt avfall som används som råvarukälla. och för lagring av avfall där ny teknik eller förändrade marknadsförutsättningar kan göra det möjligt och lönsamt att utvinna råvaror ur det. "Först då kan de storskaliga kretslopp Sverige eftersträvar uppstå, skriver de tre signatärerna."

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.