Nyheter

Norge avgiftsbelägger alla ansökningar om avfallsexport

Ska kosta  14 900 NOK vare sig ansökan godkänns eller avslås.

Den norska miljömyndigheten föreslår att avfallsförordningens kapitel 13 ändras så att exportörer av avfall ska betala en handläggningsavgift, oavsett om ansökan godkänns eller avslås. Direktoratet har i nuvarande regelverk endast möjlighet att ta ut en avgift för ansökningar som beviljas.

Geminor bröt igenom miljongränsen

"Anmälaren, eller anmälarens representant i Norge, ska betala följande avgift till statskassan för den norska miljöstyrelsens ärendebehandling: Samtycke till import eller export av avfall 13 400 NOK", står det i dagens förordning .

Direktoratet ville i ett förslag, som remissbehandlats, ändra formuleringen.

Så slår norska sopförbränningsskatten mot Sverige

10 timmars ärendehantering

"Anmälaren, eller anmälarens representant i Norge, ska betala följande en avgift på 14 900 NOK till statskassan för det norska miljöverkets arbete med en ansökan om medgivande till import eller export av avfall", lyder det nya förslaget .

I remissbrevet skriver norska miljödirektoratet att alla ansökningar, oavsett utgång, kräver ärendebehandling hos direktoratet och att de därför anser att det är naturligt att alla ansökningar är avgiftsbelagda.

”Syftet med förändringen är att avgiften i större utsträckning än i dag ska spegla Miljöverkets reella resursanvändning kopplat till handläggningen av ansökningar om gränsöverskridande transporter av avfall. Förändringen kommer också att bidra till att upprätthålla en effektiv och enhetlig handläggning av sådana ansökningar. Förslaget kommer också att bringa avgiften i linje med expeditionsavgiften för tillståndshantering enligt föroreningslagen i föroreningsföreskrifterna 39-4 §, där snarare
det anges inte som villkor för att ta ut en avgift att en ansökan om tillstånd beviljas”, skriver direktoratet.

Norsk avfallstransport stoppades i Ystad hamn

600 ansökningar per år

Årligen tar den norska miljömyndigheten emot cirka 600 ansökningar om export eller import av avfall. Det beräknas att varje ansökan kräver cirka tio timmars arbete. Baserat på ett timpris på 1 486 NOK kommer förfarandet därför att kosta den norska miljömyndigheten NOK 14 860. Den norska miljömyndigheten har i sitt nya regelförslag föreslagit att avgiftssatsen ska sättas till 14 900 NOK, för att avrundas till närmaste hundratal.

I sin bedömning av de ekonomiska konsekvenserna bedömer den norska miljömyndigheten att avgiftsändringen kommer att kosta näringslivet omkring 900 000 NOK årligen.

"Vi räknar inte med att ökningen blir så stor att den kan leda till förändringar av illegala gränsöverskridande transporter av avfall och därmed inte heller att avgiftsförändringarna får klimat- eller miljökonsekvenser", skriver direktoratet .

Remisstiden går ut den 30 april.

Sveriges avfallsimport minskade 2020

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.