Nyheter

Europeisk plaståtervinningstillväxt hotas av krympande marknad

De senaste siffrorna visar att den totala europeiska installerade plaståtervinningskapaciteten låg på 12,5 miljoner ton år 2022. På grund av kraftiga marknadsstörningar sjönk tillväxttakten från 17 till 10 procent från året innan, enligt Plastic Recyclers Europe, PRE.

– Senast, 2023, drabbade sektorn den oroväckande låga efterfrågan på återvunnet plast, till följd av låga priser på jungfrulig plast på grund av minskad industriproduktion i EU och billig import av återvunnen plast från länder utanför EU. Framöver kommer genomförandet av lagstiftningsåtgärder att vara avgörande för att säkerställa att framstegen kan fortsätta”, säger Ton Emans, PRE-president i ett pressmeddelande.

– Även om engagemanget från återvinningsföretagen är fortsatt starkt, har vår sektor ställts inför oöverträffade utmaningar, först med stopp av aktiviteter under covid-19-utbrottet, följt av energikrisen 2022,

Rapporten tittar på 850 olika återvinningsplatser över hela Europa, varav de flesta är små, med en genomsnittlig kapacitet på 15 000 ton. När det gäller socioekonomisk påverkan räknar plaståtervinningssektorn med 10,4 miljarder euro i omsättning mer än 30 000 sysselsatta.

Plaståtervinningarna fruktar total kollaps

När det gäller polymerkvaliteter förblir flexibla polyolefiner, PET och styva polyolefiner de med högst kapacitet, de representerar mer än 80 % av den totala kapaciteten. Med årets rapport introducerade PRE en exakt uppdelning mellan kapaciteterna hos styv polyeten (PE) och styv polypropylen (PP), som tidigare rapporterats tillsammans.

Fem länder står för 60 procent

Om man tittar på den geografiska spridningen av återvinningsverksamheten i Europa, står Tyskland, Italien, Spanien, Storbritannien och Frankrike för 60 % av totalen. I Spanien, Italien, Polen och Belgien har PE- och PP-flexibla material den största relativa andelen installerad återvinningskapacitet jämfört med andra polymerer, medan nästan en tredjedel av den totala kapaciteten i Frankrike är tillägnad PET.

Belgien, Nederländerna, Polen och Rumänien hade den snabbaste tillväxten i kapacitet jämfört med föregående år.

Världens största plaståtervinningsanläggning invigs

"Plaståtervinningsindustrin i Europa har under åren upprätthållit en jämn ström av investeringar för att säkra den nödvändiga kapaciteten för att nå de lagstiftande målen. Men idag finns det anledning till oro när det gäller att uppnå dessa mål med tanke på den lägre tillväxttakten för återvinningsproduktionen på grund av en minskad efterfrågan. Det finns också miljömässiga återverkningar inblandade eftersom plaståtervinningsaktiviteter först 2022 resulterade i en minskning av över 10 miljoner ton CO2-utsläpp, vilket motsvarar att ta bort alla belgiska personbilar ur trafik under ett år", enligt PRE.

PRE menar att ny lagstiftning kommer att vara nyckeln till framgång för plastens cirkularitet. Detta inkluderar bland annat förslagen till förordning om förpacknings- och förpackningsavfall och direktivet om uttjänta fordon.

 

 

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.