Nyheter
Målet för materialåtervinning måste utökas, anser FEAD. Foto: G Witteveen/Flickr.com (CC BY-NC 2.0)

75 procent av avfallet måste återvinnas

Enda sättet att nå klimatmålen, anser FEAD.

Utsläppen av växthusgaser i EU-området måste vara 90 procent lägre 2040 än 1990.

Allt avfall

Det är kärnan i EU-kommissionens nya klimatplan som presenterades förra veckan. De nya klimatmålen innebär att EU ska släppa ut mindre än 850 miljoner ton CO2-ekvivalenter årligen. Målet ska uppnås genom stora nedskärningar i användningen av fossila energikällor och en storskalig satsning på avskiljning och lagring av koldioxid.

Men EU-kommissionen kommer också att öka användningen av cirkulära råvaror för att nå målen.

”Konsekvensanalysen visar att fram till 2040 kommer den cirkulära ekonomin att bli allt viktigare för att uppnå både klimatambitioner och en ny välståndsmodell för Europa. Det är nyckeln till åtgärder mot klimatförändringar och överdriven resursanvändning med nya ekonomiska möjligheter och större EU-autonomi. Detta gör implementeringen av den cirkulära ekonomins handlingsplan (CEAP) väsentlig och kräver ett förnyat partnerskap med industrin för en cirkulär ekonomiagenda framöver, skriver den europeiska branschorganisationen FEAD.

EU-Parlamentet antog urvattnat förpackningsbeslut

Handlingsplanen för cirkulär ekonomi syftar till att fördubbla cirkulär materialanvändning under detta decennium. Förra sommaren presenterade FEAD en rapport som förespråkade ett mål att 75 procent av allt avfall skulle materialåtervinnas. Idag har EU bara satt upp specifika måltal för kommunalt avfall, så kallat kommunalt avfall.

EU Måste fånga upp 280 miljoner ton CO2 2040

Kritiska råvaror

– Vi är glada över att se att EU-kommissionen lyfter fram behovet av en cirkulär ekonomi i sitt nya klimatmål, eftersom vi anser att det är nyckeln till att nå målen. Det är därför FEADs vision är att Europa ska materialåtervinna 75 procent av allt avfall till 2035, vilket underlättas av den industriella expertis som finns inom avfallshanteringsindustrin, säger FEAD:s ordförande Claudia Mensi.

Hon tillägger att FEAD:s målsättning för materialåtervinning sammanfaller med EU:s målsättning att minska behovet av import av kritiska råvaror och minska klimatpåverkan från utvinning och konsumtion av naturresurser. Användningen av cirkulära råvaror kommer också att säkra EU mot geopolitiska spänningar. FEAD påpekar också att genom att utveckla värdekedjor för CO2 genom avskiljning och användning av koldioxid (CCU), kommer naturvänliga biobaserade material, mekanisk och kemisk återvinning tillsammans att öka utvecklingen av icke-fossila råvaror för att ersätta fossila bränslen i kolbaserade Produkter.

Tre avgärande steg

FEAD pekar på tre åtgärder på EU-nivå som krävs för att nå målen.

Dels måste mekanisk återvinning prioriteras, eftersom den ger högre utbyte och lägre strömförbrukning. Dessutom bör man undvika att avfallsströmmar som kan återvinnas mekaniskt används för kemisk återvinning. Slutligen är det viktigt att inte biobaserad plastråvara jämställs med återvunnet material.

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.