Nyheter
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade på tisdagen sina nya klimatambitioner. Foto: Dati Bendo/EU

EU ska fånga upp 280 miljoner ton CO2 2040

EU-kommissionen flaggar för storskalig upptrappning av CO2-infångning.

Till 2040 ska nettoutsläppen av växthusgaser från EU-länderna minska med 40 procent, jämfört med 1990 års nivå. Detta bygger på EU-kommissionens nya klimatmål.

Ingen väg runt kolavskiljning

För att nå målet kommer unionen att investera kraftigt i avskiljning, lagring och användning av koldioxid.

”Även om huvuddragen kommer från att minska nuvarande utsläppsnivåer under de kommande åren, kommer vi också att behöva teknik som kan fånga upp CO2 eller ta bort den direkt från atmosfären och sedan lagra eller använda den. Dessa tekniker kommer att fokusera på sektorer där utsläppen är särskilt svåra eller kostsamma att minska, till exempel processutsläpp i cement eller energiåtervinning av avfall”, skriver kommissionen i ett pressmeddelande .

Tillsammans med de uppdaterade klimatmålen presenterade kommissionen en koldioxidavskiljningsstrategi, där målet är att fånga upp så mycket som 280 miljoner ton CO2 år 2040.

– Den europeiska industrin jobbar hårt för att minska sina utsläpp, men det finns vissa sektorer där det är särskilt utmanande och dyrt att uppnå. Därför måste vi främja innovation för teknik inom CO2-infångning, transport och lagring av CO2, så att det blir en effektiv klimatlösning. En sådan acceleration kommer att hjälpa oss att uppfylla klimatmålen, samtidigt som vi ökar konkurrenskraften för vår industri, vilket är särskilt viktigt vid betydande geopolitiska förändringar, säger Maroš Šefčovič, som är EU-kommissionär för Green Deal.

Avtal klart för ny CO2-hub i Malmö

Öppna för mer support

Kommissionen har främjat ett antal åtgärder för att göra det mer attraktivt för industrin att investera i lösningar för avskiljning av koldioxid.

Investeringar och finansiering: EU och dess medlemsstater bör främja industriella koldioxidhanteringsprojekt inom EU:s energiinfrastrukturprogram och kan överväga viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse (IPCEI). Kommissionen kommer att bedöma om vissa projekt för CO2-infångning redan kan stödjas med marknadsbaserade finansieringsmekanismer såsom auktioner som en tjänst inom innovationsfonden.

Energimyndigheten: Finansiera CCS med plastskatt

Forskning, innovation och allmänhetens medvetenhet: Kommissionen kommer att överväga att öka finansieringen för forskning och innovation om industriella koldioxidhanteringsprojekt genom befintliga instrument, särskilt Horizon Europe och innovationsfonden. Kommissionen kommer också att stödja inrättandet av en kunskapsdelningsplattform för projekt för avskiljning, användning och lagring av koldioxid (CCUS). I nära samarbete med medlemsstaterna kommer kommissionen att öka allmänhetens medvetenhet om dessa tekniker, bland annat genom att lyfta fram deras fördelar och diskutera potentiella belöningar för lokalsamhällen.

Internationellt samarbete: Kommissionen kommer att påskynda arbetet med internationella partner om industriell kolhantering, särskilt när det gäller harmonisering av rapportering och redovisning av koldioxidhanteringsaktiviteter, och se till att internationella ramverk för kolprissättning tar hänsyn till borttag för att hantera utsläpp i sektorer som är svåra att hantera. minska.

Europeiska kommissionens forskningscenter JRC lanserade på tisdagen en rapport som har identifierat 100 potentiella CO2-lager över hela Europa. Det inkluderar det norska norrskensförvaret, samt planerade områden i den brittiska delen av Nordsjön.

Överskottsvärme från bio-CCS ska värma köpenhamnare

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.