Nyheter
Det krävs hårdare lagar för att minska mängden engångsplast, enligt Naturvårdsverket. Foto: John Göransson.

Naturvårdsverket:

De nya kraven räcker inte

I redovisningen av regeringsuppdraget Rätt plast på rätt plats föreslår Naturvårdsverket att lagstiftningen kring återanvändbara muggar och matlådor ses över och att regeringen initierar en utredning om ytterligare styrning för att underlätta och främja en omställning inom byggsektorn.

På två områden ser Naturvårdsverket att att den nationella lagstiftningen inte räcker till. Det ena är användningen av återanvändbara muggar och matlådor, där det nyligen införda kravet om att tillhandahålla alternativ inte förväntas ha tillräcklig effekt. Naturvårdsverket föreslår därför att lagstiftningen ses över och utvecklas för att öka användningen av flergångsmuggar och matlådor och minska användningen av engångsalternativen.

Byggsektorn

Det andra området är byggsektorn där verket ser behov av mer styrning då materialflödena är stora och miljöpåverkan hög. Natruvårdsverket föreslår att regeringen initierar en utredning av ytterligare styrning för att underlätta och främja omställning av byggsektorn. En sådan utredning bör ta ett helhetsgrepp om byggsektorn, från producent av byggmaterial och byggprodukter till avfallshantering, och inkludera samtliga materialslag, skriver verket i ett pressmeddelande.

Verket konstaterar också att det i stor utsträckning saknas styrning för att bättre cirkularitet vid design av produkter, till exempel krav på reparerbarhet, lång livslängd och återvinningsbarhet. I regeringsuppdraget ingick att analysera ytterligare styrmedel för att främja den här omställningen. Analysen visar tydligt att många av de styrmedel som skulle underlätta en cirkulär omställning bör införas på EU-nivå.

Rätten att reparera blir EU-lag

Arbete pågår i EU

Inom EU pågår just nu ett omfattande arbete med att utveckla och revidera flertalet lagar som omfattar flera av de större plastflödena. Globalt pågår också förhandlingar om ett globalt plastavtal. Naturvårdsverket föreslår därför att stor tyngdvikt i det nationella arbetet bör läggas på att aktivt delta i kommande förhandlingar för att lagstiftningen ska bli så ändamålsenlig och effektiv som möjligt.

Verket konstaterar att det på flera håll inte finns några möjligheter att införa vissa typer av lagkrav på nationell nivå, då EU-rätten sätter gränser för vilka krav medlemsländerna får införa inom områden som redan är reglerade på EU-nivå. Det ger samtidigt mer likvärdiga förutsättningar på en marknad som ofta inte bara är nationell.

Om regeringsuppdraget

Uppdraget om Rätt plast på rätt plats gavs till Naturvårdsverket inför år 2022 och Naturvårdsverket lämnar nu över redovisningen till klimat- och näringslivsdepartementet. Naturvårdsverket har inom regeringsuppdraget undersökt förutsättningar för att främja omställningen till en mer cirkulär plastanvändning, bland annat genom att analysera ytterligare styrmedel.

Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.