Nyheter
Foto: Johan Bodell, Chalmers.

EU-parlamentet vill stoppa utsläpp av platspellets

Upp till 180 000 ton plastpellets hamnar i naturen i EU varje år. Nu har EU-parlamentets miljöutskottet antagit förslag för att bättre förhindra förluster av plastpellets.

På tisdagen antog parlamentsledamöterna i miljöutskottet sin ståndpunkt om förslaget till förordning om att förhindra förluster av plastpellets för att minska mikroplastföroreningar, med 71 röster för, fem emot och en nedlagd röst.

De nya reglerna ska kräva att alla enheter som bedriver ekonomisk verksamhet som involverar hantering av plastpellets säkerställer att förluster undviks. Där spill och förluster inträffar är de ansvariga för att vidta omedelbara åtgärder för att begränsa och sanera dessa spill och förluster.

Ledamöterna vill utvidga definitionen av plastpellets, som används som råvara vid tillverkning av plastprodukter och plaståtervinning, till att även inkludera pulver, cylindrar, pärlor och flingor.

Riskbedömningsplaner för installationer

Förordningen innebär att ekonomiska aktörer upprättar en riskbedömningsplan för varje anläggning som hanterar mr än 1 000 ton plastpellets årligen. Ledamöterna vill att denna åtgärd ska gälla från och med två år efter förordningens ikraftträdande för stora företag, tre år för medelstora företag och fem år för små företag. De vill också att planerna ska innehålla information om antalet ton plastpellets som hanteras per år och den kemiska karaktären hos varje polymer som finns i plastpellets på plats.

Katastrof hotar plaståtervinnare

Tydlig märkning

Ledamöterna föreslår att alla förvarings- och transportbehållare som innehåller plastpellets ska märkas med en specifikt symbol och information kopplad till deras potential att skada miljön, behovet av att undvika utsläpp och samla upp eventuellt spill.

Andra åtgärder som föreslagits av parlamentsledamöterna inkluderar:

  • en rapport om möjligheten att införa kemisk spårbarhet för plastpellets som ska offentliggöras av kommissionen två år efter förordningens ikraftträdande.
  • ett obligatoriskt utbildningsprogram för små, medelstora och stora företag som tar upp specifika frågor om t.ex. förebyggande, arbetarskydd, saneringsteknik, användning och underhåll av utrustning, övervakning och rapportering av pelletsförluster;
  • ett särskilt formulär för spårning av förluster som ska fyllas i efter varje incident och meddelas de behöriga myndigheterna.

– Vi har alla sett vikten av strängare regler, särskilt efter katastrofen som inträffade i Galicien. Men föroreningar av plastpellets går längre än så. Jag är glad att de politiska grupperna lyckades nå en samsyn och stärka parlamentets ståndpunkt när det gäller det viktiga steget att förebygga, vilket ledde till en majoritet vid dagens omröstning. Jag hoppas att denna ståndpunkt bibehålls i nästa mandat och att vi kommer att kunna förhandla fram en stark, förebyggande baserad reglering som kommer att leda till en betydande minskning av föroreningar av plastpellets, vilket utgör en sådan risk för människors hälsa och miljön, sade utskottets talesperson João Albuquerque, som representerar Portugal i det sovialdemokratiska blocket i parlamentet.

Omröstning i april

Parlamentet har planerat att rösta om sin ståndpunkt under plenarsessionen i april 2024. Akten kommer att följas upp av det nya parlamentet efter valet till Europaparlamentet den 6-9 juni.

Bakgrund

I sin handlingsplan för 2021 "Mot nollföroreningar för luft, vatten och mark" föreslog kommissionen att EU senast 2030 ska minska avsiktliga och oavsiktliga utsläpp av mikroplast till miljön med 30 procent. Cirka 57 miljoner ton pellets producerades och hanterades i EU 2021. Mellan 52 140 och 184 290 ton pellets beräknas ha gått förlorade i EU under 2019.

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.