Nyheter
Rwanda och Peru kämpar för ett strikt plastavtal. Foto: Rivers.Global

Plastproduktionen ska minska med 40 procent

Det globala plastavtalet kan få ett ”Paris-mål”.

På måndagen avslutades den fjärde förhandlingsrundan om ett globalt plastavtal i Ottawa. Parterna är slutligen överens om att en expertgrupp ska tillsättas för att arbeta mot slutförhandlingarna i Sydkorea i november.

Besvikelse efter misslyckat möte om plast

Behöver mål

Norge arbetade hårt för att etablera en sådan grupp i den förra förhandlingsrundan, men lyckades inte.

Tillsammans med ett 60-tal nationer är Norge deltagare i den så kallade högambitionsgruppen. En gång i tiden var det Rwanda och Peru som tog initiativet till denna gruppering.

Under mötet i Ottawa har de två länderna föreslagit att ett tydligt mål sätts upp för att minska produktionen av primärplast som skickas ut på marknaden. Enligt The Guardian förespråkar länderna att världens totala produktion av primärplast ska minskas med 40 procent till 2040.

”Målet bör ligga i linje med våra mål för en säker cirkulär ekonomi för plast genom att minska cirkularitetsgapet mellan produktion och konsumtion. Det borde också överensstämma med vårt mål i Parisavtalet att begränsa uppvärmningen till 1,5°C. För detta ändamål skulle ett sådant globalt minskningsmål kunna vara en minskning med 40 % till 2040 (40x40)
mot en utgångspunkt 2025", säger förslaget .

Rwanda understryker att målet bara kommer att fungera om det finns ett globalt, juridiskt bindande och tidsbegränsat avtal. Flera av de mer konservativa länderna har på senare tid försökt vrida avtalet mer i en frivillig riktning, med ett mjukare språk.

Nio av tio vill ha minskad plastproduktion

Starka motsägelser

Peru och Rwanda menar att en målsiffra för produktionsnedskärningar är en central del i ett plastavtal och att det kommer att ge ett nödvändigt ramverk för både utbuds- och efterfrågesidan.

Förhandlingarna om ett plastavtal har präglats av starka motsättningar mellan de länder som vill minska plastanvändningen och de länder som anser att ökad återvinning och bättre avfallshantering är vägen till målet. Särskilt stora, oljeproducerande och konsumtionsdrivna ekonomier har varit starkt kritiska till att minska produktionen.

– Norge anser att det behövs ett heltäckande avtal för hela plastens livscykel. Materialåtervinning kommer att vara en viktig del av avtalet, men det räcker inte för att stoppa plastföroreningar. Vi vill ha ett ambitiöst avtal som bland annat innehåller globala förbud mot framför allt vissa problematiska plastprodukter och mot hälso- och miljöfarliga kemikalier som används i plastproduktion. Vi vill också ha globala krav, bland annat på mer hållbar design av plastprodukter, på mer återanvändning och användning av återvunnen plast och krav som säkerställer adekvat insamling av plastavfall, konstaterade klimat- och miljöminister Andreas Bjelland Eriksen inför förhandlingarna i Ottawa.

Ingen bränning

Peru och Rwanda tänker sig ett nedskärningsmål på 40 procent utformat på samma sätt som Parisavtalets mål på 1,5 grader.

En av stridspunkterna i förhandlingarna har varit om ett lagstadgat producentansvar ska införas eller om detta ska vara frivilligt. EU är bland de aktörer som har förespråkat att producentansvar ska bli obligatoriskt. EU föreslår också att eldning av plast utan energiåtervinning ska förbjudas. Samtidigt vill man ha ett förbud mot omhändertagande av källsorterad plast.

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.