Nyheter
Avfallshantering i Grekland. Foto: John Göransson.

Avfall2Resurs.se benar ut statistiken

EU har nyligen uppdaterat statistiken för hanteringen av kommunalt avfall i de 27 medlemsländerna. I en serie artiklar kommer vi att sammanställa den viktigaste statistiken från Eurostat och andra källor. Vi börjar med den mest övergripande statistiken, för att sedan borra oss nedåt i fraktioner och annat.

Siffror: Eurostat. Diagram: Avfall2resurs.se

EU:s statistikmyndighet Eurostat samlar in data från medlemsländerna i EU och EES. inklusive Norge. I denna och kommande artiklar kommer vi att, så långt möjligt, inkludera de 27 EU-länderna samt Norge och Island. De genomsnittliga siffror vi redovisar gäller däremot bara de 27 medlemsländerna. för att siffrorna ska vara jämförbara använder vi så långt möjligt enheten kilogram per capita.

EU:s mål

På den övergripande nivån säger EU:s mål att minst 55% av allt kommunalt avfall ska återvinnas eller återanvändas senast 2025. Sverige finns inte med på listan över de nio av EU:s 27 medlemsländer som väntas nå det målet.

Hur mycket avfall genererar vi?

Som framgår av diagrammet nedan genererar Sverige, med 418 kilo per capita, betydligt mindre kommunalt avfall än genomsnittet i EU. Norge och Danmark ligger däremot långt över EU-genomsnittet, med 799 respektive 786 kilo per capita. Även Finland hamnat över genomsnittet, med 609 kilo per capita.

Vad händer med avfallet?

Andelen återvunnet avfall har ökat stadigt över tid, samtidigt har andelen deponerat avfall minskat, även om det finns stora skillnader mellan länderna. Det tydligaste sambandet är att länderna i södra Europa deponerar sitt avfall, medan vi i norra Europa omvandlar det till energi. det finns förstås länder som Italien, som energiåtervinner nästan en femtedel av avfallet medan Norge bara gör energi av en tiondel av sitt avfall. Bara 2 promille av det kommunala avfallet i EU förbränns utan att bli energi.

 

 

 

Arton EU-länder riskerar missa avfallsmålen

Så här tar vi hand om det kommunala avfallet, enligt Eurostat. Diagram: Avfall2Resurs.se

 

Tio års historik

Eurostat har tagit in siffror över avfallshantering sedan 2012, så det finns tio års historik i databasen. I våra diagram har vi valt att redovisa utvecklingen i kilogram per capita, i stället för procent av totalen. Vi har valt att bara ha med siffor för EU och de nordiska länderna i diagrammen, för att de ska bli läsbara.

Avfallsgenerering

Källa: Eurostat. Diagram: Avfall2Resurs. Data för Island 2019 saknas.

Mängden genererat avfall per capita har haft en ökande trend de senaste tio åren. I Sverige har trenden däremot varit stadigt sjunkande, trots ökad befolkning. Den stora ökningen i Norge mellan 2015 och 2016 får sökas i äändrade rapporteringsprinciper, något vi ska återkomma till i senare artiklar. Även Finland har en ökande trend som är tydligare än genomsnittet i EU.

Deponering

Fit for 55: Kvotplikt kan införas för Deponier

 

Statistik från Eurostat. Diagram: Avfall2Resures.se

Mängden deponerat avfall har minskat stadigt i EU. I Finland har deponeringen minskat dramatiskt och är nu nere på samma nivå som för Sverige och Danmark. Norge deponerar betydligt mer avfall, islänningarna deponerar mer än hundra gånger mer avfall än Sverige, räknat per capita. Det kan förklaras med tre saker: Liten befolkning, gott om plats och ett uppvärmningsbehov som är uppfylld av geotermisk energi. Men mellan 2018 och 2019 kom ett trendbrott.

Energiåtervinning

Restavfall stod för 71 procent av fjärrvärmens CO2-utsläpp

 

Källa: Eurostat. Diagram: Avfall2Resurs.se

I det kalla Norden eldar vi gärna upp vårt avfall för att generera värme och elektricitet. På Island har man geotermisk värme i stället, men precis som i det förra diagrammet syns ett trendbrott, när avfall flyttas från deponier till värmeverk.

Kompostering och rötning

Källa: Eurostat. Diagram: Avfall2Resurs.se

Alltmer avfall i EU blir till gödningsmedel eller drivmedel. Det gäller inte minst Danmark, som md sina stora djurbestånd och en konsekvent satsning på biogas har lyckats ersätta all rysk naturgas med biogas på bara ett par år. Den senaste siffran från Island är från 2018. I Sverige har ökningstakten varit något lägre än genomsnittet i EU.

Biogas har ersatt rysk naturgas i Danmark

Nästa artikel

I nästa artikel, som publiceras senare i veckan, tittar vi närmare på import och export av avfall i EU.

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.