Nyheter
No Greenwashing! Foto och montage: John Göransson.

”EU:s greenwashförbud strider mot svensk grundlag”

EU-kommissionens förslag till förbud mot greenwashing strider mot den svenska grundlagen, och riskerar att få motsatt effekt mot den avsedda. Det Skiver Sveriges Annonsörer, Svenska Internationella Handelskammaren (ICC) och Sveriges Kommunikationsbyråer i sina yttranden om förslaget.

EU-parlamentet röstade för greenwash-förbud

Organisationerna välkomnar åtgärder som minskar användningen av vilseledande miljöpåståenden. Men kommissionens lagförslag innehåller flera allvarliga brister. En av de hårdaste invändningarna mot förslaget är att det innehåller ett krav på förhandsgranskning av alla miljöpåståenden i marknadsföring.

Grundlagsstridigt

"Det grundlagsstadgade s.k. censurförbudet – alltså förbud för myndighet att granska material före publicering – är en av hörnpelarna i den svenska yttrandefriheten (Yttrandefrihetsgrundlagen 1:11, Tryckfrihetsförordningen 1:8). Ett förfarande, som det föreslagna med förhandsgodkännande och verifiering, är långt mer långtgående och ingripande än den självklara möjlighet som myndighet har att i efterhand ingripa mot otillåten kommersiell kommunikation", skriver Sveriges Kommunikationsbyråer.

EU-lag ska stoppa green-wash

"Det är också värt att notera att behöriga myndigheter ges omfattande utredningsbefogenheter. Det kan inte uteslutas att dessa befogenheter i det enskilda fallet kan hamna i konflikt med anonymitetsskyddet i Sveriges grundlagar, skriver ICC.

Förslaget, som antogs av EU-parlamentet i maj, riskerar dessutom att få motsatt effekt, menar de tre organisationerna.

Risk för "greenhushing"

"Risken är att företag på grund av administrativa bördor, kostnader och risken för vittgående sanktioner inte längre kommer att våga och vilja kommunicera om sitt miljö- och klimatarbete. Resultatet blir då att kommissionens försök att undanröja grönmålning (greenwashing) i stället leder till 'greenhushing', när företag av rädsla för att göra fel avstår från att kommunicera om sina miljö- och klimatåtgärder", skriver Internationella Handelskammaren, ICC i ett yttrande över kommissionens förslag.

Sveriges Annonsörer oroar sig för den stora administrativa apparat som kommer att krävas för att granska alla marknadsföringstexter och risken för kontrollen blir en flaskhals.

"Det finns ingen övre gräns för hur mycket det kan komma att kosta att få ett miljöpåstående verifierat eller någon övre tidsgräns för hur lång tid en verifiering får ta. Det sistnämnda blir särskilt ett problem för säsongsbetonade produkter som enbart säljs under en begränsad tid och som kanske inte längre saluförs när godkännandet väl har kommit" skriver Sveriges Annonsörer i sitt yttrande.

Inte remissinstans

Den svenska regeringen har inte bjudit in någon av de re organisationerna från den officiella remisslistan. De har i stället lämnat in frivilliga yttranden, som regeringen inte har publicerat.

"Givet den roll ICC, liksom berörda branschorganisationer såsom Sveriges Annonsörer och Sveriges Kommunikationsbyråer, har i utvecklingen av självreglering på området ställer vi oss frågande till hur det kommer sig att man från departementets sida valt att inte inkludera någon av dessa aktörer i remitteringen", skriver ICC.

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.