Nyheter
Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef i Avfall Sverige. Pressfoto.

Klarar Sverige EU:s ännu tuffare sorteringskrav?

Kommer kommunerna att klara en ännu snabbare omställning av avfallshanteringen än EU-kommissionen har föreslagit? Här ger Avfall Sverige sin syn på saken.

EU-parlamentets miljöutskott vill ha snabbare och tuffare åtgärder för matavfall och textilier än EU-kommissionen. I stället för att medlemsländerna ska få 30 månader på sig att införa utökat producentansvar vill  kommittén minska introduktionstiden till 18 månader.

Utöver detta vill kommittén utöka producentansvaret till att även omfatta mattor och madrasser samt till att omfatta produkter som säljs via internet.

En stor majoritet på 72 av utskottets 75 ledamöter röstade för förslaget, ingen röstade emot och tre avstod från att rösta. Det är en tydlig signal om att EU-parlamentet kan köra över kommissionen i frågan, såvida inte parlamentets sammansättning ändras radikalt efter valet i juni.

Beslut efter valet

Det förväntas att rekommendationen från miljöutskottet kommer att behandlas av Europaparlamentet i plenum i mars. De slutliga förhandlingarna med ministerrådet och kommissionen kommer att äga rum först efter valet. Läs mer um utskottets förslag här:

EU: Skärpta krav på producentansvar

Avfall Sverige kommenterar

Avfall2Resurs.se bad Avfall Sverige att kommentera utskottets förslag.

Hur skulle det påverka insamlingen och behandlingen av textilier och matavfall i Sverige om förslaget blir lag?

– Förslagen är bra, men kortare omställningsperiod och de strängare kraven ökar pressen på både kommuner och näringsliv att snabbt anpassa sig. Omställningstiden för textilier är redan en utmaning i och med att kommunerna har fått ansvar att särskilt sortera ut textilavfall från den 1 januari 2025. Det är sedan inte lång tid till dess att ett producentansvar ska vara på plats, vilket ökar pressen ytterligare. Det är därför viktigt att det kommande producentansvaret på ett så bra sätt som möjligt kan jacka in i det system som kommunerna inför redan nästa år. Här krävs därför fortsatt god dialog mellan beslutsfattare, handel och ideell sektor, säger Avfall Sveriges kommunikationschef Anna-Carin Gripwall.

De cirkulära entreprenörerna: Ta kläderna en runda till!

Och hur blir det med matavfallet om förslaget blir lag?

Eftersom 93 procent av kommunerna redan idag samlar  in matavfall i någon omfattning och obligatorium infördes ju 2024, så ser vi inte fullt lika stor utmaning här som för textilier. Däremot ser vi att arbete högre upp i värdekedjan skulle kunna minska matsvinnet betydligt, alltifrån produktion till livsmedelsbutik. Det ska bli intressant att se vad lagen om avskiljning av förpackningar från dess innehåll kan göra i frågan.

Nedräkning till förpackningsrevolutionen

– Avfall Sverige har länge betonat vikten av att ha styrmedel i hela kedjan, särskilt uppströms. Vi välkomnar utskottets krav på producentansvar för textilier, mattor, madrasser och online-köp. Det skulle sannolikt främja innovationer, längre produktlivslängd och ökad återvinning och leda till en mer hållbar utveckling av produkterna.

Finns det avsättning i marknaden för alla de textilier som utskottet vill att kommunerna samlar in?

Textilåtervinning ger inte självklar klimatvinst

– För närvarande kan bristen på avsättning vara ett problem. Avfall Sveriges prioritet är återbruk av textilier och vi har redan ett gott samarbete med ideella organisationer. Med de nya kraven hoppas vi att marknaden både för återbruk och materialåtervinning kommer att växa, säger Anna-Carin Gripwall.

Anna Zalewskas uttalande indikerar att kommittén också vill skärpa kraven på sortering av restavfall. Hur skulle det påverka avfallshanetingen i Sverige? Det låter spontant som en kostsam åtgärd med tveksamt värde jämfört med att satsa på bättre källsortering.

FTI går i graven efter 30 år

Genom det nyligen införda insamlingsansvaret för kommunerna för förpackningarna och sedan FNI räknar vi med att kraftigt öka utsorteringen av förpackningar och därmed minska restavfallet. En del kommuner investerar därutöver i förbehandlingsanläggningar innan energiåtervinning, som ett komplement till den fastighetsnära insamlingen och ett sätt att få ut ytterligare förpackningsmaterial ur restavfallet, säger Anna-Carin Gripwall..

Era medlemmar är mitt uppe i en stor omställning, med kommunalt ansvar för förpackningsinsamling och fastighetsnära insamling från 2027. Blir detta ett EU-krav för mycket?

Nej. Däremot vill vi se mer av, och efterfrågar i många sammanhang, bättre och tydligare styrmedel uppströms som styr mot bättre resurshushållning. Inte minst gäller det efterfrågan på det återvunna materialet. Att minska volymen i avfallsledet är för sent, även om kommunerna definitivt gör vad de kan för att nyttiggöra mesta möjliga av det avfall som ändå uppstår. Det är viktigt att styrmedlen träffar rätt och att vi får en rimlig omställningstid, säger Anna-Carin Gripwall.

Ny storskalig sorteringsanläggning för textil

 

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.